• Các chứng chỉ ngoại ngữ xét miễn thi t...
    1. Trong những năm trước mắt, đề thi môn ngoại ngữ bảo đảm phù hợp với chương trình bộ môn hiện hành (học trong 7 năm học) nên yêu cầu năng lực tương ứng bậc 2, khung 6 bậc Việt Nam, tương đương A2, khung tham chiếu Châu Âu; trong những năm sau, học sinh học chương trình 10 năm, đề thi sẽ yêu cầu năng lực bậc 3, khung 6 bậc Việt Nam,...
 • Thông báo tuyển dụng viên chức năm học...
  Trường THPT chuyên Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chức: Tải toàn văn thông báo tại đây     ...
  Rộng đường tuyển thẳng Đại học cho ...
  Một số trường Đại học đã công bố thông tin tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với HSG các môn và HS đạt giải...
 • CHÚC MỪNG NĂM MỚI
  Mừng xuân Giáp Ngọ 2014, nhà trường kính chúc toàn thể quý thầy cô giáo, các thế hệ học sinh cùng gia...
  Hội diễn văn nghệ mừng xuân Giáp Ngọ ...
     Vào tối ngày 25/1/2014 (25 tháng chạp), tại sân trường THPT Chuyên Bến Tre đã tưng bừng diễn ra Hội diễn Văn nghệ Mừng...

Các chứng chỉ ngoại ngữ xét miễn thi tốt nghiệp 2015

  1. Trong những năm trước mắt, đề thi môn ngoại ngữ bảo đảm phù hợp với chương trình bộ môn hiện hành (học trong 7 năm học) nên yêu cầu năng lực tương ứng bậc 2, khung 6 bậc Việt Nam, tương đương A2, khung tham chiếu Châu Âu; trong những năm sau, học sinh học chương trình 10 năm, đề thi sẽ yêu cầu năng lực bậc 3, khung 6 bậc Việt Nam, tương đương B1, khung tham chiếu Châu Âu. ...