Xét tuyển thẳng ĐH y dược TP HCM năm 2014

Theo thông báo của ĐH y dược TPHCM về xét tuyển thẳng năm 2014:      - Các HS giỏi QG được giải 3 trở lên môn Hoá được xét tuyển thẳng vào ngành Dược;    môn Sinh được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành (trừ Dược).      - Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba hội thi Khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức năm 2014 có dự án, đề tài nghiên cứu khoa...

Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về đổi mới...

Công văn 33/CTr-TU về Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Bến Tre thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. ...