Tuyển sinh trình độ ĐH hệ chính quy năm 2016 (ĐH Sư ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (Thông báo số 204/TB-ĐHSPKT ngày 10 tháng 5 năm 2016)   Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí  Minh thông báo tuyển sinh trình độ Đại học hệ Chính quy năm 2016.       XÉT TUYỂN THẲNG VÀO HỆ ĐH CHÍNH QUY...